Vadības grāmatvedība

Mūsu vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāra vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, ir nepieciešama, lai Jūs kvalitatīvi varētu sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.
Mēs to nodrošināsim ar grāmatvedības risinājumiem un procesiem, kas būs tieši piemēroti Jūsu prasībām.

Mūsu vadības grāmatvedības pakalpojumos ir ietverti:

 • Vispārējā grāmatvedības uzskaite un meneša slēgšanas operācijas
 • Ikmēneša vadības pārskati saskaņotā formātā
 • Pašizmaksas vai projektu kalkulācijas
 • Projekta grāmatvedība
 • Kontu saskaņošanas kontrole
 • Naudas plūsmas prognozēšana
 • Budžeta kontrole
 • Grāmatvedības sistēmas vadība
 • Jūsu grāmatvedības datu absolūti droša glabāšana
 • Gada noslēguma grāmatvedības datu sagatavošana audita izmaksu minimizēšanai
Papildus augstākminētajiem finanšu grāmatvedības pakalpojumiem, mēs piedāvājam  arī papildus pakalpojumus (sk. Pakalpojumi), kuri varētu būt Jums nepieciešami:
 
 • Nodokļu sagatavošana
 • Algu aprēķini
 • Finanšu analīze
 • Budžeta sagatavošana
 • Pašizmaksas vai projekta kalkulācijas   
 

Vairumā gadījumu mēs saviem klientiem piedāvājam pārskatus 6 darba dienu laikā pēc mēneša beigām.  
Jūsu rīcībā būs konkrēta kontaktpersona, kura koordinēs visus  ar Jums saistītos grāmatvedības un administratīvos jautājumus.