Norēķini ar personālu

Būtiski norēķiniem ar personālu ir precīzi ievērot dokumentu sagatavošanas, reģistrācijas un norēķinu prasības, ietverot savlaicīgu nodokļu nomaksu un dažādu atskaišu iesniegšanu VID, tādā kārtībā, lai neveidotos pārkāpumi, tiem sekojošas soda naudas un procentu maksājumi.

ADEPTA grāmatvedības pakalpojumi atbrīvos Jūs no šīs nastas ar speciālu pakalpojumu, kurš nodrošina norēķinus ar personālu. Mūsu pieredzējušie konsultanti un grāmatveži regulāri atjauno zināšanas par visām likumdošanas izmaiņām, kas ir saistītas ar darba devēju pienākumiem. Jums ir tikai jāinformē mūs par Jūsu darbinieku nostrādātajām stundām, virsstundām, komisijas piemaksām, prēmijām, atvaļinājumiem un citām izmaksām, visu parējo mēs izdarīsim.

Mūsu norēķini ar personālu pakalpojumos ir ietverti:

 • Absolūti konfidenciālu algu norēķinu sagatavošana
 • Algu sarakstu uzturēšana
 • Darbinieku maksājumu vadība
 • Algu nodokļu maksājumu vadība
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana
 • Darbinieku pieprasījumu apstrāde
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID
 • Tiešsaistes pieeja algu sarakstiem