Konfidencialitāte

Klientu informācijas un informāciju sistēmu aizsardzība no neautorizētas pieejas, lietošanas, noplūdes, koriģēšanas vai iznīcināšanas, ir mūsu uzmanības pašā centrā. Mēs tai veltam vislielāko uzmanību.

Mēs esam ieviesuši kontroles sistēmu, kas nodrošina informācijas drošības pamatprincipus: konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Mūsu procedūru kontroles sistēma ietver darbinieku informācijas neizpaušanas līgumus, pienākumu sadali, korporatīvo drošības politiku, sarežģītu paroļu politiku.

Mūsu rīcībā ir dažādi tehniski kontroles pasākumi, kas ar programmatūras un datu  palīdzību kontrolē piekļuvi informācijai un datorsistēmām. Šie pasākumi ietver paroļu lietošanu, jaunākos ugunsmūrus, tīklu ielaušanās detektēšanas sistēmas, antivīrusu un pretspiegprogrammatūras programmas, piekļuves kontroles sarakstus, datu šifrēšanu un principu "vismazākās tiesības".

Papildus, mēs esam ieviesuši  daudzus papildpasākumus, lai nodrošinātu fizisko vides kontroli un novērotu fizisko piekļuvi darba telpām, un IT datucentriem. Šie pasākumi ietver kontrolētu  piekļuvi darba telpām, apmeklētāju kontroli, klimata kontroli, dūmu un uguns detektēšanas sistēmas, datu rezerves kopiju veidošanu, datortīklu funkcionālu sadalīšanu.

Klientu atsauksmes


Ronalds - Sonrons SIA

Ronalds - Sonrons SIA

SIA Adepta speciālisti vienmēr ir palīdzējuši mums ne tikai ar grāmatvedības pakalpojumiem, bet ir snieguši konsultācijas un padomus arī citos ar finansēm saistītos jautājumos. Noteikti iesakām sadarboties ar SIA Adepta arī citiem uzņēmumiem, kas novērtē pakalpojumu kvalitāti.

Ramona - Dekonoma SIA

Ramona - Dekonoma SIA

Grāmatveži vienmēr asociējušies ar ciparu sausiņiem, bet kopš strādājam kopā ar Baibu, sajūta ir it kā peldētu ar drošības riņķi. Pozitīvisms, nekādas liekvārdības, nekāda stresa, tikai miers un profesionālisms. Maksimāli atvieglo manu radošo darbu, vienmēr atrod labāko risinājumu konkrētai situācijai, momentāna rīcība, vienmēr skaidras atbildes.