Finanšu grāmatvedība

Grāmatvedība vai grāmatvedības uzskaite ir uzņēmuma process, kurš ir ļoti piemērots  izvietošanai ārpakalpojumos. Grāmatvedības principi pasaulē visur  ir vienādi, tādējādi nav ne kultūras, ne komunikāciju atšķirības, kas ir aktuālas nodrošinot ārpakalpojumus citās nozarēs. Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus: grāmatvedība, finanses, norēķini ar personālu un nodokļu ārpakalpojumi,  lai veiksmīgi spētu risināt mūsu klientu finanšu un grāmatvedības problēmas.
Kā lietojot ADEPTA pakalpojumus var uzlabot Jūsu biznesa veselību? Ja Jūsu grāmatvedības ieraksti nav precīzi Jūsu bizness cieš. Piemēram, ļaujiet mums palīdzēt izveidot un uzturēt Jūsu virsgrāmatu. Virsgrāmata ir viens no svarīgākajiem posmiem Jūsu biznesa finanšu ierakstu glabāšanā. Visas jūsu kompānijas tranzakcijas plūst caur virsgrāmatu, tādēļ jebkuras neprecizitātes un nepilnības negatīvi ietekmē visu Jūsu grāmatvedības sistēmu. 
Mēs rūpēsimies par Jūsu grāmatvedības uzskaiti un Jūs varēsiet koncentrēties uz citām Jums vitāli svarīgām  uzņēmējdarbības jomām, kas vecinās Jūsu panākumus. ADEPTA piedāvā dažāda veida grāmatvedības apkalpošanas līmeņus. Mūsu pieredzējusī komanda sniedz klientam profesionālus grāmatvedības pakalpojumus tikai par mazu daļu no izmaksām, kuras būtu nepieciešamas algojot pilna laika kvalificētu  bilancspējīgu grāmatvedi Jūsu uzņēmumā. Jebkurā laikā, ja Jums rodas jautājumi, Jūs varat pacelt tālruņa klausuli un runāt ar vienu no mūsu kvalificētiem grāmatvežiem un risināt jebkuras problēmas, kuras varētu rasties .

Mūsu finanšu grāmatvedības pakalpojumos ir ietverti:

 • Vispārējā grāmatvedība
      Mēs uzsāksim, izveidosim un uzturēsim Jūsu grāmatvedības sistēmu.
 
 • Uzskaitvedība
      Mēs sakārtosim, izveidosim un uzturēsim Jūsu virsgrāmatu.
 • Maksājumi piegādātājiem/ieņēmumi no klientiem
      Mēs uzturēsim kārtībā Jūsu virsgrāmatu un regulāri pārbaudīsim debitoru un kreditoru stāvokli.
 • Finanšu pārskatu sagatavošana iekšejām un ārējām vajadzībām
      Mēs savlaicīgi nosūtīsim pa e-pastu finanšu vadības atskaites, kas ļaus Jums pārvaldīt jūsu uzņēmuma finanses.
 • Bankas konta saskaņošana
      Mēs saskaņosim Jūsu biznesa naudas kontus, atpazīstot zaudētos čekus un depozītus, aizsargāsim no neautorizētām bankas komisijas maksām, atklāsim naudas izšķērdēšanu no uzņēmuma līdzekļiem un precīzi sekosim Jūsu uzņēmuma finanšu veselībai.
 • Darba laika uzskaites tabulas
      Mēs pārbaudīsim, ievadīsim un uzturēsim kārtībā darbinieku darba laika informāciju.
 • Iepirkumu un pasūtījumu kontrole
      Mēs sekosim, kas tika iepirkts, kad tika iepirkts, par kādu cenu tika iepirkts un  kas no kā iepirka.
 • Izmaksu konta dati
      Mēs pārbaudīsim un ievadīsim izmaksas no visiem izdevumu kontiem.
 • Jums pielāgotas tabulas
      Mēs pielāgosim tabulas atbilstoši Jūsu specifikācijai.
 • Pievienotās Vērtības nodoklis ( PVN )
      Mēs aprēķināsim precīzu PVN summu un sagatavosim Jums mēneša vai ceturkšņa atskaits.
 • Gada pārskata sagatavošana
       Mēs sagatavosim visas nepieciešamās atskaites, tai skaitā: Bilanci, Ienākumu deklarāciju, Naudas plūsmas pārskatu un citas. 

Viens no vislabākajiem pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam ir tiešsaistes pieeja, kas dod Jums tekošo informāciju ar dažu datorpeles klliksķu palīdzību. Jums būs 24x7 piekļuve visai Jūsu finanšu informācijai. Jūs varēsiet apskatīt, izdrukāt atskaites un pārbaudīt Jūsu virsgrāmatu.
Mūsu grāmatvedības pakalpojumu profesionāļi labi pārvalda svarīgākās grāmatvedības programmas, ieskaitot:
    * Microsoft Dynamics NAV
    * Tildes Jumis
    * Scala Business Solutions…un daudzas citas.


Papildus augstākminētajiem finanšu grāmatvedības pakalpojumiem, mēs papildus piedāvājam pakalpojumus (sk. Pakalpojumi), kuri varētu būt Jums nepieciešami:

 • Nodokļu sagatavošana
 • Algu aprēķini
 • Finanšu analīze
 • Budžeta sagatavošana
 • Pašizmaksas vai projektu kalkulācijas
Mēs garantējam, ka grāmatvedības uzskaite tiks veikta nevainojami un atbilstoši likumdošanas prasībām.