Biznesa plānu izstrāde

Mūsu pakalpojumi ietver biznesa plāna izstrādi, konsultācijas un analīzi. Mūsu izstrādātos biznesa plānus Jūs varēsiet iesniegt bankās kredītu saņemšanai, investoriem, vai lietot tos uzņēmuma iekšējām vajadzībām.

Biznesa plāna izstrādē ir ietverti:

 • Plānotās uzņēmējdarbības apraksts
 • Plānotās uzņēmējdarbības attīstības posmu apraksts
 • Uzņēmuma SVID analīze
 • Plānoto preču/pakalpojumu apraksts un cenu politika
 • Klientu un tirgus situācijas apraksts
 • Mārketinga plāna izstrādāšana  
 • Projekta realizācijas etapu apraksts
 • Vadības un personāla apraksts
 • Iespējamo risku apzināšana un to novēršanas pasākumu izstrādāšana
 • Finanšu prognožu izstrādāšana
 • Naudas plūsmas prognožu izstrādāšana

Biznesa plāna izstrādi veicam 2-4 nedēļu laikā. Piedāvājam arī daļēju līdzdalību biznesa plāna izstrādē, atkarībā no Jūsu vēlmēm un vajadzībām, piemēram, ja Jums ir nepieciešama palīdzība tikai finanšu prognožu vai naudas plūsmas izstrādē, vai arī citos finanšu aprēķinos.